Khu dân cư Tân Thuận Tây

Khu dân cư Tân Thuận Tây

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Newteccons