Dự án đang thực hiện

Dự án đang thực hiện

Tiến độ về dự án Bảo Anh đang thực hiện, được cập nhật theo hạng mục công việc thực hiện của từng dự án. Quý khách hàng có thể theo dõi tiến độ về dự án của mình tại đây.

DỰ ÁN ĐẠI HỌC VĂN LANG – THI CÔNG ĐIỆN ÂM SÀN & SLEEVE PHÒNG KỸ THUẬT

14/12/2022 Công việc thi công ngày 14/12/2022 tại Công trình Đại học Văn Lang; Nhà thầu Bảo Anh đã tiến hành thi công ống âm...

18/12/2022

Xem thêm