DỰ ÁN ĐẠI HỌC VĂN LANG – ĐI ỐNG ÂM

DỰ ÁN ĐẠI HỌC VĂN LANG – ĐI ỐNG ÂM

18/12/2022

25/11/2022

Công việc thi công ngày 25/11/2022 tại Công trình Đại học Văn Lang; Nhà thầu Bảo Anh đã tiến hành thi công ống âm .

Công việc: Đi ống xả đáy – Xả tràn – Thoát sàn Phòng kỹ thuật âm sàn Hồ bơi tầng 12

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự:  Giám sát thi công và Công nhân thi công.