DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG DÂY NGUỒN

DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG DÂY NGUỒN

23/10/2022

Công việc thi công ngày 20/10/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công dây nguồn đèn.

Công việc:  Đấu dây nguồn đèn – Đi tuồng trong phòng kỹ thuật để kéo dây

Nhân sự điều động bao gồm 3 nhân sự: Quản lý thi công, Giám sát thi công và Công nhân thi công, 2 công nhân phụ

.