DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG ĐIỆN ÂM HỒ CẢNH

DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG ĐIỆN ÂM HỒ CẢNH

17/10/2022

Công việc thi công ngày 10/10/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công đường điện âm bê tông.

Công việc: – Sang cát – Lắp ống hồ cảnh – Cho nước và fill sika

Nhân sự điều động bao gồm 3 nhân sự: Quản lý thi công, Giám sát thi công và Công nhân thi công