DỰ ÁN ĐẠI HỌC VĂN LANG – THI CÔNG ĐIỆN ÂM SÀN & SLEEVE PHÒNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN ĐẠI HỌC VĂN LANG – THI CÔNG ĐIỆN ÂM SÀN & SLEEVE PHÒNG KỸ THUẬT

18/12/2022

14/12/2022

Công việc thi công ngày 14/12/2022 tại Công trình Đại học Văn Lang; Nhà thầu Bảo Anh đã tiến hành thi công ống âm .

Công việc:

  • Thi công hạng mục điện sàn và Sleeve Phòng kỹ thuật
  • Lắp đặt sleeve
  • chuẩn bị vật tư ống điện thi công ống chờ Phòng kỹ thuật14F

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự:  Giám sát thi công và Công nhân thi công.