DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG ĐÈN TRÊN HỒ

DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG ĐÈN TRÊN HỒ

18/12/2022
23/11/2022

Công việc thi công ngày 23/11/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã tiến hành thi công van, thoát sàn và bơm thiết bị .

Công việc: Lắp box – Đặt gáo đen hồ bơi.

Nhân sự điều động bao gồm nhân sự: Giám sát thi công và Đội Công nhân thi công.