DỰ ÁN SÀI GÒN BÌNH AN – THI CÔNG TRÊN HỒ

DỰ ÁN SÀI GÒN BÌNH AN – THI CÔNG TRÊN HỒ

18/12/2022
24/11/2022

Công việc thi công ngày 24/11/2022 tại Công trình Sài Gòn Bình An; Nhà thầu Bảo Anh đã tiến hành thi công van, thoát sàn và bơm thiết bị .

Công việc: Vệ sinh – Điều chỉnh bơm vòi phun Zone 4 – hoàn chỉnh Zone 1,2 – Mời TVGS nghiệm thu lắp đặt, lắp thoát tràn Zone 3.

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự: Giám sát thi công và Công nhân thi công.