DỰ ÁN AQC – LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN

DỰ ÁN AQC – LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN

24/10/2022

Công việc thi công ngày 17/10/2022 tại Công trình AQC; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công lắp tủ điện.

Công việc: Hoàn thiện tủ điện; Nghiệm thu vật tư đầu vào vật tư

Nhân sự gồm 2 người: Giám sát/ Kỹ sư điện & Thư ký công trình.