DỰ ÁN LÊ PHONG – HOÀN TẤT PHÒNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN LÊ PHONG – HOÀN TẤT PHÒNG KỸ THUẬT

18/12/2022
30/11/2022

Công việc thi công ngày 30/11/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã hoàn tất Phòng kỹ thuật

Công việc:  Vệ sinh và Bàn giao

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự: Giám sát thi công và Công nhân thi công.