DỰ ÁN HOA SEN ĐẠI PHƯỚC Z6 – THI CÔNG PHÒNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN HOA SEN ĐẠI PHƯỚC Z6 – THI CÔNG PHÒNG KỸ THUẬT

08/10/2022

Ngày: 08/10/2022SWAN BAY - RESORT TẠI GIA - TINH HOA CUỘC SỐNG - SWANBAY

Công việc thi công ngày 08/10/2022 tại Công trình Hoa Sen Đại Phước Zone 6; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công phòng kỹ thuật xây dựng cán nền; phòng kĩ thuật đã đấu kết nối thiết bị ngoại vi.

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự: Giám sát/Kỹ sư điện & Công nhân thi công.