HOA SEN ĐẠI PHƯỚC ZONE 6

HOA SEN ĐẠI PHƯỚC ZONE 6

09/07/2022

Bảo Anh thực hiện dự án Hoa sen Đại Phước Zone 6 tại Đồng Nai. Dự án của chúng tôi bao gồm: Hồ bơi người lớn, Hồ bơi trẻ em và Hồ gym. Dự án đang được tiến hành.