PULLMAN HẢI PHÒNG

PULLMAN HẢI PHÒNG

09/07/2022

Chúng tôi đang thực hiện dự án tại khách sạn Pullman Hải Phòng. Hiện chúng tôi đang làm ba hạn mục tại khách sạn này, cụ thể như sau: Hồ bơi người lớn, Hồ bơi trẻ em và Hồ cảnh. Bảo Anh đã bắt đầu dự án này vào tháng 1 năm 2021 và dự tính sẽ hoàn thiện dự án trong năm nay.