DỰ ÁN MEYLAND – THI CÔNG ĐƯỜNG ĐIỆN CHO THIẾT BỊ TRÊN HỒ

DỰ ÁN MEYLAND – THI CÔNG ĐƯỜNG ĐIỆN CHO THIẾT BỊ TRÊN HỒ

17/10/2022

Công việc thi công ngày 10/10/2022 tại Công trình Meyhomes Capital; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công đường điệu cho thiết bị trên hồ bơi.

Công việc: Kéo dây 7 đèn ram.1ram, đã đặt gáo đèn. Đấu nguồn – 4 đèn lớn, kéo nguồn

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự: Giám sát/Kỹ sư điện & Công nhân thi công

.