DỰ ÁN HOA SEN ĐẠI PHƯỚC Z6 – THI CÔNG ĐÈN HỒ

DỰ ÁN HOA SEN ĐẠI PHƯỚC Z6 – THI CÔNG ĐÈN HỒ

24/10/2022

Công việc thi công ngày 16/10/2022 tại Công trình Hoa Sen Đại Phước Zone 6; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành thi công đèn ngoài hồ.

Công việc: Thông đèn, Xem đường đi dây điện, đục bên ngoài lấy ống, Canh chỉnh đèn bị nghiêng, hở tường, Nghiệm thu hoàn thiện đèn phun nước

Nhân sự bao gồm 2 nhân sự: Chỉ Huy Trưởng & Công nhân