DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG PHẦN CAP ĐIỆN

DỰ ÁN LÊ PHONG – THI CÔNG PHẦN CAP ĐIỆN

18/12/2022

11/12/2022

Công việc thi công ngày 11/12/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã hoàn tất Phòng kỹ thuật

Công việc: Thi công ống điện – Cấp nguồn Phòng kỹ thuật  cho hồ cảnh 2

Nhân sự điều động bao gồm 2 nhân sự: Giám sát thi công và Công nhân thi công.