DỰ ÁN LÊ PHONG – HOÀN TẤT CÔNG ĐOẠN CUỐI & VÀ VỆ SINH PHÒNG KỸ THUẬT

DỰ ÁN LÊ PHONG – HOÀN TẤT CÔNG ĐOẠN CUỐI & VÀ VỆ SINH PHÒNG KỸ THUẬT

07/11/2022

Công việc thi công ngày 31/10/2022 tại Công trình Lê Phong; Nhà thầu Bảo Anh đã tiền hành hoàn tất công đoạn cuối phòng kỹ thuật.

Công việc:  Đi cap điện – Hoàn tất và vệ sinh thiết bị phòng kỹ thuật

Nhân sự điều động bao gồm 3 nhân sự: Quản lý thi công, Giám sát thi công và Công nhân thi công.