Đội ngũ giám sát thi công

Đội ngũ giám sát thi công

27/05/2022

Chịu trách nhiệm về chất lượng về kỹ thuật, tiến độ công trình, an toàn lao động,… trong xây dựng bằng việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên trong quá trình xây dựng công trình.

Related Projects