Đội ngũ

Đội ngũ văn phòng

Đội ngũ này với nhiệm vụ:  là một trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho việc hoàn thành các chức năng chính của công ty...

27/05/2022

Xem thêm

Đội ngũ thi công

Chịu trách nhiệm về thi công công trình, chất lượng công trình, đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thi công bằng việc...

27/05/2022

Xem thêm

Đội ngũ giám sát thi công

Chịu trách nhiệm về chất lượng về kỹ thuật, tiến độ công trình, an toàn lao động,… trong xây dựng bằng việc theo dõi, kiểm...

27/05/2022

Xem thêm

Đội ngũ thiết kế

Bảo Anh sở hữu một đội ngũ thiết kế vơi năng lực sáng tạo phù hợp với xu hướng hiện nay, chuyên môn và tinh...

27/05/2022

Xem thêm