Đội ngũ thi công

Đội ngũ thi công

27/05/2022

Chịu trách nhiệm về thi công công trình, chất lượng công trình, đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thi công bằng việc thi công theo đúng biện pháp thi công, thi công lắp đặt thiết bị đúng vị trí theo sự hướng dẫn của giám sát thi công.

Related Projects