Đội ngũ văn phòng

Đội ngũ văn phòng

27/05/2022

Đội ngũ này với nhiệm vụ:  là một trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho việc hoàn thành các chức năng chính của công ty do các phòng, ban, bộ phận khác đảm nhiệm. Trung tâm tiếp nhận, truyền đạt thông tin, phối hợp các qui trình hoạt động của công ty.

Related Projects