DỰ ÁN MEYLAND – MEYHOME PHÚ QUỐC

DỰ ÁN MEYLAND – MEYHOME PHÚ QUỐC

Vị trí:Phú Quốc

Phạm vi công việc:Thiết kế - Thi Công

Thời gian hoàn thành:12/11/2022