KHU CĂN HỘ CAO CẤP DIAMOND ISLAND – GĐ2

KHU CĂN HỘ CAO CẤP DIAMOND ISLAND – GĐ2

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Newteccons