KHU CAO ỐC CĂN HỘ TẠI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUẬN 2

KHU CAO ỐC CĂN HỘ TẠI PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUẬN 2

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Unicons