KHU CAO ỐC HOÀ BÌNH – THE GOLD VIEW

KHU CAO ỐC HOÀ BÌNH – THE GOLD VIEW

Vị trí:TP.HCM

Bên giao thầu:Coteccons