Đội ngũ thiết kế

Đội ngũ này với nhiệm vụ: Giám sát các dự án thiết kế và sáng tạo khác nhau của công ty. Các thành viên thuộc phòng thiết kế phối hợp công việc với nhau để hình ảnh hóa các đối tượng trước khi đưa vào sản xuất hay thi công

Xem thêm

Đội ngũ giám sát thi công

Chịu trách nhiệm về chất lượng về kỹ thuật, tiến độ công trình, an toàn lao động,… trong xây dựng bằng việc theo dõi, kiểm tra thường xuyên trong quá trình xây dựng công trình.

Xem thêm

Đội ngũ thi công

Chịu trách nhiệm về thi công công trình, chất lượng công trình, đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thi công bằng việc thi công theo đúng biện pháp thi công, thi công lắp đặt thiết bị đúng vị trí theo sự hướng dẫn của giám sát thi công.

Xem thêm

Đội ngũ văn phòng

Đội ngũ này với nhiệm vụ:  là một trung tâm dịch vụ hỗ trợ cho việc hoàn thành các chức năng chính của công ty do các phòng, ban, bộ phận khác đảm nhiệm. Trung tâm tiếp nhận, truyền đạt thông tin, phối hợp các qui trình hoạt động của công ty.

Xem thêm