Giải pháp tích hợp

  • Khảo sát:

Khảo sát, đánh giá hiện trạng về vị trí mặt bằng, tính toán đưa ra giải pháp thi công tối ưu theo nhu cầu của khách hàng kết hợp hiện trạng khảo sát hiện trường thực tế.

  • Thiết kế, tư vấn hệ thống:

Lập hồ sơ dự án bao gồm: Thuyết minh kỹ thuật, tài chính, bản vẽ thiết kế, phương án thi công. Hệ thống thiết kế tối ưu mặt bằng thi công đảm bảo sự ổn định của hệ thống, và đảm bảo chất lượng nước sử dụng.

  • Chuẩn bị vật tư, thiết bị:

Mua vật tư, thiết bị và gia công một số vật tư dựa trên bản trình vật tư và bản vẽ chi tiết đã được khách hàng phe duyệt. Sau đó tiến hành vận chuyển đến công trình.

  • Thi công lắp đặt:

Triển khai lắp đặt theo phương pháp thi công đã đươc phe duyệt, đảm bảo các yếu tố: kỹ thuật, thẩm mỹ,  an toàn cho người lao động.

  • Kiểm tra hiệu chỉnh:

Sau khi hoàn tất lắp đặt đường ống và thiết bị vận hành, kỹ sư chuyên môn kiểm tra và vận hành tất cả thành phần, đảm bảo hệ thống được hoạt động ổn định trước khi đóng điện.

  • Nghiệm thu, bàn giao:

Sau khi đảm bảo vận hành hệ thống ổn định, kỹ sư Bảo Anh hoàn thiện công tác nghiệm giữa các bên và bàn giao hệ thống cho khách hàng. Ngoài ra, để hệ thống vận hành đạt hiệu suất tối ưu, việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra sẽ được tiến hành bởi Bảo Anh.

Liên hệ tư vấn