Tuyển dụng

Nhân viên thiết kế

Số lượng: 3 Mô tả công việc: 1. Triển khai thiết kế trình duyệt: Thực hiện bản vẽ cơ thi công lắp đặt hệ thống...

04/07/2023

Xem thêm

Giám sát thi công

Số lượng: 3 Mô tả công việc: 1. Giám sát thi công các hạng mục công trình: Lập tiến độ triển khai công việc tuần,...

04/07/2023

Xem thêm

Hành chính – nhân sự

Số lượng: 1 Mô tả công việc: Quản lý các công việc hành chính. Tiếp nhận công văn, giấy tờ gửi đến công ty, và...

01/07/2023

Xem thêm