Hệ thống hồ bơi

Hệ thống hồ bơi

Bàn giao mặt bằng thi công Dự án The Global City

26/08/2022: Lúc 04:55:00 DỰ ÁN THE GLOBAL CITY Để chuẩn bị cho đại lễ 2-9, chủ đầu tư Masteries Homes tại dự án Global City...

26/08/2022

Xem thêm

LÊ PHONG

Chúng tôi đang thực hiện dự án tại tòa nhà Lê Phong tại bình Dương. Chúng tôi tiến hành dự án, cụ thể gồm: Hồ...

09/07/2022

Xem thêm

PULLMAN HẢI PHÒNG

Chúng tôi đang thực hiện dự án tại khách sạn Pullman Hải Phòng. Hiện chúng tôi đang làm ba hạn mục tại khách sạn này,...

09/07/2022

Xem thêm